Morris
$48.000
Braies
$22.000
Gela
$3.200
Baschi
$3.200
Lesina
$6.800
Besanzón
$16.800
Troia
$2.800
Novoli
$3.100
Siena
$11.400
Foscarina
$5.600
Picerno
$3.200
Velletri
$7.800